Intresseanmälan

Lägenhetsönskemål

Område

Max månadshyra
Antal rum
Storlek (m2)
Tidigaste inflyttning

Personuppgifter sökande/medsökande

Medsökande

Sökande

Förnamn
Efternamn
Personnr. (ååmmddnnnn)
Adress
Postnr. och ort
E-post
Tel. dagtid
Tel. kvällstid
Mobil

Boende och familjeförhållande

Nuvarande boende
Ev. medflyttande, namn och ålder
Arbetsgivare/inkomstkälla
Årsinkomst
Presentation/referenser
Meddelande/övriga önskemål

Genom att trycka ”Jag samtycker till ovanstående” och skicka in denna registrering till RE Fastigheter är jag medveten om att jag ger mitt fulla samtycke och godkännande att RE Fastigheter och ev. relevanta leverantörer behandlar mina personuppgifter i enlighet med nya dataskyddsförordningen (GDPR – EU 2016/679). RE Fastigheter har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma och pröva min ansökan om att bli hyresgäst hos RE Fastigheter. Jag godkänner att mina kontaktuppgifter kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst vid ett ev. lägenhetserbjudande.

Jag intygar också att de uppgifter jag lämnat är riktiga samt är medveten om att ev. medsökande, barn, referenspersoner också omfattas av lagstiftningen ovan. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlats samt få eventuell felaktiga uppgifter rättade. För utförligare information läs vår integritetspolicy.