Hållbarhetsarbete

Idag står bygg- och fastighetssektorn för en betydande andel av samhällets miljö- och energipåverkan. Som en långsiktig fastighetsägare känner vi på RE Fastigheter ett stort ansvar för den påverkan våra fastigheter och vår verksamhet har på miljön.

Vi strävar efter att våra hyresgäster och medarbetare ska kunna bo, arbeta och befinna sig i en omgivning som har en låg miljöpåverkan. Detta innebär att vi måste arbeta på bred front både med vår förvaltning samt vid nybyggnation och större renoveringar.

Minskad energianvändning

Vi arbetar systematiskt med energieffektivisering, dvs minskas användning av värme och el. Detta gör vi framgångsrikt genom ett ständigt förbättringsarbete via driftanalyser och energibesiktningar. Nedan följer några exempel på åtgärder som vi gör för att minska vår energianvändning:

  • Vi har på flera adresser individuell mätning av inomhustemperaturen. Detta för att få optimal justering av värmesystemet så att vi inte tillför mer energi än vad som behövs.
  • Vi har bytt till nya energieffektiva 3-glasfönster i flera fastigheter. Detta arbete planerar vi att fortsätta med på fler adresser.
  • LED armaturer i trapphus och på utvändiga belysningsstolpar.
  • Installerat FTX ventilation i all nyproduktion samt i samband med totalrenovering.

Förnyelsebar energi

Det är viktigt att den elen vi måste tillföra våra fastigheter kommer från förnyelsebara källor. Detta sker både via våra två solcellsanläggningar, en i Sturefors och en i Tannefors, samt att vi köper 100 % förnyelsebar el via Bixia.

Samtliga verksamhetsbilar ska drivas med förnybara bränslen eller grön el och fastigheterna ska värmas med fjärrvärme.

Miljö

Vi vill skapa en god social miljö för våra hyresgäster och medarbetare så att de ska trivas och känna sig trygga med oss, våra fastigheter och omgivningar. Vi vill även skapa en sund boendemiljö både inne i våra fastigheter och på våra innergårdar. Nedan följer några exempel på åtgärder i vårt miljöarbete:

  • Trädvårdsplan upprättad för att kunna behålla så många stora träd som möjligt och föryngringsbeskärning utförs löpande för att skapa gröna rum för våra boende.
  • Vi har Sedumtak på garagelängor och återvinningsstationer i Sturefors.
  • Fastighetsnära återvinning på de flesta områden, så det är lätt för våra hyresgäster att källsortera.
  • Vi jobbar med att minska mängden kemikalier i verksamheten, t.ex. ska våra upphandlad städning använda sig av miljövänliga produkter.