Att renovera på egen hand

Underhåll såsom målning och tapetsering görs med jämna mellanrum av RE Fastigheter. Detta hindrar inte att du på egen bekostnad målar och tapetserar din lägenhet. Arbetet måste dock utföras fackmannamässigt. Har du använt felaktigt material eller utfört jobbet slarvigt blir du ersättningsskyldig när du flyttar. 

Målade ytor ska vara målade och väggar med tapet ska vara tapetserade. När du flyttar måste du annars återställa dessa ytor. Ta för vana att alltid rådgöra med RE Fastigheter innan du påbörjar en renovering.

Väggarna i din lägenhet kan vara av olika material. Beroende på vad du ska sätta upp och var bör rätt typ av hjälpmedel användas. I handeln finns olika typer av krokar och skruvar som är speciellt anpassade till olika väggmaterial. Skador på tapeten undviks genom att skära ett snitt i tapeten där hålet ska göras, om hålet senare ska döljas viks tapen smidigt tillbaka. Gör aldrig hål i kakelplattor själv. Kaklet kan lätt spricka och fukt kan vandra in bakom. RE Fastigheter rekommenderar att använda självhäftande krokar. När du skaffar nya elapparater, framför allt utomlands, är det viktigt att se till att de är godkända för vårt svenska elsystem. I våtrum och kök måste apparaterna anslutas till jordade uttag.

Installation av diskmaskin eller tvättmaskin

Om du anlitar en behörig firma får du låta installera diskmaskin, tvättmaskin eller handdusch i lägenheten. Vi rekommenderar dock att du tar kontakt med oss för att förvissa dig om förutsättningarna för installationen i just din lägenhet. Det är hyresgästens ansvar att installationen är korrekt utförd och det är viktigt att veta att du blir återställningsskyldig den dag du flyttar ut samt att du får stå för reparationer av maskinen, själva installationen och eventuella kostnader orsakade av dessa. Det är också viktigt att du har tecknat en hemförsäkring om något skulle hända.