Andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning innebär att du som hyresgäst upplåter din lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten under en begränsad tid. Du måste även ha beaktningsvärda skäl till att behålla hyreskontraktet.

Vi tillåter aldrig en andrahandshyresgäst att ta över lägenhetskontraktet om förstahandshyresgästen säger upp kontraktet. 

Nedan finner du våra blanketter för att ansöka om andrahandsuthyrning.

Ansökan ska lämnas in i god tid, minst en månad innan den planerade uthyrningen ska börja. Otillåten andrahandsuthyrning leder till uppsägning av hyreskontraktet.

Tillsammans med blanketterna "Ansökan andrahandsuthyrning" och "Avtal om rätt till andrahandsuthyrning" ska det samtidigt bifogas intyg som styrker anledningen till varför man önskar hyra ut i andra hand. Det kan t.ex. vara från arbetsgivare eller skola. Vi vill även ha en kopia på andrahandskontraktet för att kunna se att detta överensstämmer med givna förutsättningar och att hyran bedöms korrekt. Om det ingår några tillägg såsom el, bredband eller liknande i andrahandshyresgästens hyra ska även dessa kostnader styrkas med underlag. Ingår möbler och inventarier så ska förteckning över dessa bifogas andrahandskontraktet. 

Vid vistelse utomlands ska en bevittnad fullmakt skickas intill RE Fastigheter. Fullmakten ska gälla för någon som bor i Sverige, t.ex. en förälder, som har rätt att företräda dig i alla ärenden som rör din lägenhet.

Andrahandsuthyrningen varar inte för längre tid än 6 månader åt gången, om du därefter vill fortsätta att hyra ut i andra hand ska en ny ansökan lämnas in. Undantaget är om du vill hyra ut i andra hand för att inleda ett samboförhållande, då gäller som längst sex månader utan möjlighet till förlängning.

Andrahandshyresgästen har ingen rätt att ta över förstahandskontraktet om förstahandshyresgästen inte ska flytta tillbaka. Lägenheten ska då sägas upp enligt gällande hyresvillkor.

Ansökan Andrahandsuthyrning

Avtal om rätt till andrahandsuthyrning

Fullmakt vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning