hyrespolicy nyproduktion

Vår hyrespolicy är till för att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende hos oss.
Alla som uppfyller RE Fastigheters hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos oss. 

Särskilda riktlinjer för uthyrningen av de nybyggda hyresbostäderna i anslutning till Sturefors centrum.

Uthyrningsprocessen

För att kunna anmäla intresse på en nyproducerad lägenhet krävs att du har ett konto hos HomeQ. När en lägenhet är klar för uthyrning så publiceras lägenheten på HomeQ's hemsida. Publicering av en ledig lägenhet görs normalt i en vecka, men kan även ske kortare eller längre tid.

När en lägenhet publiceras är det fritt för inskrivna intressenter att lämna intresseanmälan på den. De tre intressenter som har mest köpoäng och som godkänts vid kundkontrollen erbjuds visning. Intressenterna har därefter tre dagar på sig att svara på erbjudandet. Om flera av intressenterna svarar ja på erbjudandet reserveras lägenheten till den som står först i rangordningen.

Reservation gäller max sju kalenderdagar och under den tiden ska ett kontrakts undertecknas. Om inte kontraktet tecknats inom sju dagar faller reservationen och lägenheten går vidare till nästa intressent.  

Grundkrav

Att kunna betala hela den avtalade hyran i rätt tid är mycket viktig när man hyr en bostad. Den bostadssökande måste visa att hen kan betala hyran för bostad och i förkommande fall bilplats. tillval, lokal eller förråd i enlighet med lagar och avtal. Det är Konsumentverkets beräkningar av "skäliga kostnader per månad" som är riktvärdet för bedömningen. Om kraven på godtagbar inkomst bedöms vara låg kan säkerhet begäras i form av godkänd borgen.

Inkomst ska kunna styrkas med intyg. Som inkomst räknas följande:

 • Inkomst genom anställning
 • Inkomst genom egen näringsverksamhet
 • Pension
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Livränta eller sjukbidrag
 • Försörjningsstöd kan godkännas efter att godkännande erhållits från Sociala förvaltningen i Linköping
 • För studerande räknas även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag
 • Egna bankmedel och andra kapitaltillgångar kan godkännas

Uthyrning av dessa bostäder sker för permanent boende. Det är den person som fått erbjudandet som ska teckna hyresavtalet och bo i bostaden.

Sökande ska vara myndig, det vill säga över 18 år.

Alla eventuella skulder till RE Fastigheter och andra hyresvärdar måste vara reglerade. Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.

Tidigare boenden ska vara störningsfria de senaste åren.

Det ska finnas en gällande hemförsäkring

Antalet personer boende i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek:

 • 1 rum och kök, max två personer
 • 2 rum och kök, max tre personer
 • 3 rum och kök, max fem personer
 • 4 rum och kök, max sex personer

Allmänt
Lägenheterna fördelas efter den sökandes köpoäng. Köpoäng beräknas med en (1) poäng per dag. Om du har ett aktivt bostadshyresavtal (hyresavtal som inte är uppsagt) hos RE Fastigheter får du tillgodoräkna dig kötid från ditt senaste inflyttningsdatum i din nuvarande bostad.

Köpoängen nollställs och köplatsen raderas när nytt hyresavtal tecknas. Det gäller samtliga som är tecknade på hyreskontraktet.

Köpoängen är personliga.

Befintliga hyresgäster hos RE Fastigheter som bott kortare tid än 12 månader prioriteras inte för omflyttning. 

Borgen

Borgen kan i undantagsfall användas när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga. Skulder till RE Fastigheter ska alltid vara reglerade. RE Fastigheter gör sedvanliga kreditupplysningar på borgensmän.