Kvarteret Kannan - Gamla Tanneforsvägen 90 m.fl. adresser

Som en följd av att - staden växer över ån - har vi med hjälp av olika arkitekter tagit fram ett förslag för kvarteret Kannan. Förslaget har fått en tilltalande utformning med inriktning på en tätare stadsmässig arkitektur. Vi vill förstärka Kannan som ett landmärke och komplettera med ny bebyggelse om ca: 150 lägenheter. Det planeras även för garage under jord och butikslokaler mot Nya och Gamla Tanneforsvägen. Vi ser fram emot att åter få börja arbeta med detaljplanen som är stoppad sedan 2015 pga. den skyddsbarriär som tagits fram avseende placering av ny station och nya järnvägsspår genom centrala Linköping.

Höghuset "Kannan" som byggdes 1956-57 var länge Linköpings högsta hus på 37 meter upp i luften. Det var vid den tiden ett av Linköpings modernaste flerbostadshus. Ett av de första husen med porttelefon, mattpiskmaskin och frysfack för hyresgästerna i källaren. Linköpings högst belägna och mest säkra lekplats fanns på takterassen. Under åren har sedan mycket förändrats och huset är nu i behov av en genomgripande renovering, framför allt av den tekniska strukturen.
Redan under våren 2011 genomfördes parallella uppdrag med flera arkitekter för att belysa möjligheterna att utveckla kvarteret Kannan genom att komplettera med ny bebyggelse. Vi har tillsammans med kommunen sammanställt förslag med de bästa idéerna från arkitektbyråerna White arkitekter, Lund & Valentin och KUB / M5 arkitekter. Utmaningen ligger i att bevara men samtidigt utveckla och modernisera kvarteret i enlighet med kommunens strävan att låta innerstaden växa över ån. Vi vill låta "höghuset Kannan" fortsätta att vara ett landmärke. Genom närheten till stadens nya resecentrum vill vi också uppfylla önskemålen om en tätare kvartersstuktur genom att bygga butiker, lokaler, garage och nya bostäder i kvarteret.