Störningar och dina grannar

Alla har säkert någon gång irriterat sig på en högljudd granne. Men hur mycket bör man tåla och när är det dags att säga till? Det finns två sidor av problemet. Dels handlar det om vilken kvalitet det är på huset och dels handlar det om hur människor lever och vad man får och inte får göra när man bor i flerfamiljshus.

När det gäller kvaliteten på boendet styrs den av en byggstandard som, sedan 1963, reglerar den ljudnivå vi maximalt ska tåla i våra lägenheter. Miniminivån anger den tekniska standard som minst måste uppfyllas vid varje nybygge. Även om standarden är uppfylld innebär det inte att vi kan kräva att det är knäpptyst i våra lägenheter. Att bygga helt tysta lägenheter skulle vara så dyrt att ingen skulle ha råd att bo där.

Att bo i flerfamiljshus handlar därför mycket om att visa hänsyn och omtanke om sina grannar. Vissa bor ensamma och lever ett relativt tyst liv. Andra har en stor familj med barn och husdjur och lever följaktligen ett mer bullrigt liv. Alla har vi rätt att bo i lägenhet och alla måste vi acceptera att grannen har rätt till tystnad, men också rätt att kunna leva ett normalt vardagsliv med allt vad det innebär.

Om du blir störd

Blir du störd rekommenderar RE Fastigheter att du först talar direkt med din granne, så att ni kan lösa problemet i samförstånd. Är det upprepade eller allvarliga störningar kontaktar du RE Fastigheter. Vid allvarligare störningar utanför kontorstid kontakta Securitas störningsjour på 010-470 52 22. Vid lägenhetsbråk eller störningar utanför huset kontaktas polisen.