Uppsägning / Avflyttning

Du har enligt hyreslagen tre hela månaders uppsägningstid. Säger du upp din lägenhet den 20 september blir dina tre uppsägningsmånader oktober - december, och du ska alltså flytta till den 1 januari. Säger du upp din lägenhet den 1 oktober blir dina tre uppsägningsmånader november - januari, och då ska du flytta till den 1 februari. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.

Uppsägning ska lämnas skriftligen. Skriv ut uppsägningsblanketten som du finner nedan. Blanketten kan antingen lämnas i vår brevlåda utanför vårt kontor på Drottningtorget 1 D eller postas in till oss. Du kan även maila oss och sedan inom tre dagar komplettera med en uppsägning i original. Uppsägningstiden räknas då från när vi mottog mailet. Om du postar in till oss räknas uppsägningstiden från poststämpeln.

Blankett Uppsägning

Om inget annat har överenskommits så måste du lämna din lägenhet senast klockan 10.00 första vardagen efter att ditt hyresavtal löpt ut. Alla nycklar ska återlämnas, även kopior du själv har gjort. Du ska lämna nycklarna till RE Fastigheter, de får inte överlämnas direkt till ny hyresgäst. Kom också ihåg att lämna tillbaka eventuella garage- och förrådsnycklar, nycklar till tvättlås, cykel- och barnvagnsrum med mera.

Uppsägning - dödsbo

Under förutsättning att uppsägningen inkommer senast en månad efter det att hyresgäst har avlidit, och att den är komplett ifylld av samtliga dödsbodelägare, och om dödsbevis bifogas så gäller en månads uppsägningstid. Annars är det tre månaders uppsägning.

Tidigare avflyttning

Om man funderar på annan utflyttning än uppsägningsdatum så är det helt och hållet en överenskommelse hyresgästerna emellan. Tänk på att du är skyldig att hålla el under hela kontraktstiden. Antingen får ni göra en överenskommelse mellan er eller så får inflyttande hyresgäst ringa Tekniska Verken och ta över tidigare. Kontrollera också med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

Besiktning

Alla lägenheter måste besiktigas. Vi kontrollerar då i vilket skick lägenheten är och noterar eventuella fel och brister i ett besiktningsprotokoll. Finns det onormalt slitage och skador måste du själv stå för reparationskostnaderna. Förstörd parkett, hål i dörrar, tapetfläckar och nikotinskadade lägenheter är exempel på sådana skador. Att sanera en nikotinskadad lägenhet kan bli väldigt dyrbart så vi rekommenderar alla att inte röka inomhus.

Vi genomför vanligtvis dubbla besiktningar. Den första tidigt under uppsägningstiden vilket innebär att även möblerade lägenheter besiktigas. För dig som avflyttande hyresgäst innebär den första besiktningen en möjlighet att själv kunna korrigera eventuella fel och brister, men det ställer samtidigt krav på att du utför eventuella reparationer på ett fackmannamässigt sätt. Den andra besiktningen sker i samband med utflytt. Då hanteras även städning och nycklar. Kontakta oss på 013-10 50 00 (val 2) eller maila johan@re-fastigheter.se för att beställa tid för besiktning.

Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen, hit hör till exempel dörrar, badrumsskåp och hatthylla. Har du installerat egen tvätt- eller diskmaskin måste du återställa allt till ursprungligt skick. Kom ihåg att arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt!

Tips

Det är bra om du rullar ihop mattor och drar fram soffor och sängar. Känner du till fel som döljs av dina möbler eller några andra brister i lägenheten så berätta om dessa för besiktningsmannen så slipper du onödiga överraskningar efter avflyttning.

Städning

Det finns en del praktiska detaljer att ta hand om vid en avflyttning. Ett av dem är städningen av lägenheten man lämnar.

Hela lägenheten skall städas noggrant och glöm inte vinds- och/eller källarförråd och balkong. Även dessa utrymmen ska vara tömda och städade.

Kontakta oss gärna om du vill ha städtips som detaljerat beskriver vad som skall städas, du kan även skriva ut nedanstående dokumentet för att underlätta städningen.

Checklista Flyttstädning