Service som ingår i hyran

Vissa saker i lägenheten ansvarar du själv för, till exempel byte av säkringar och glödlampor. Detta gäller även de lampor som sitter i kyl- och frysskåp samt i spis. Du ansvarar även för rengöring av luftventiler, golvbrunnar och vattenlås. 

För dig som är över 65 år erbjuder Linköping kommun praktisk hjälp i hemmet. Läs mer om Linköping kommuns "Fixartjänst" på kommunens hemsida. 

Exempel på service som ingår i hyran

  • justering och service av kranar
  • reparation av kyl- och frysskåp, spis och tillval
  • felsökning och reparation av elanläggning
  • justering och tätning av fönster och dörrar
  • reparation och utbyte av lås och låsdetaljer
  • reparationer av övrig inredning och utrustning som tillhör lägenheten och som vi har monterat

Om fastighetsskötaren eller förvaltaren i samband med servicebesök bedömer att felet orsakats av överslitage, såsom skadegörelse, får du som hyresgäst själv stå för kostnaden av reparationen. Det är viktigt att veta att om man utför renoveringsarbeten, som inte på förhand är godkända av RE Fastigheter, så är man återställandeskyldig den dagen man flyttar. I besiktningsprotokollet framgår tydligt vad som inte ingår i hyran.