Avfall- och sophantering

Hushållsavfall ska slängas på för fastigheten anvisad plats. Speciella kärl finns för allt hushållsavfall. Avfallspåsar får inte ens tillfälligt placeras utanför dörr i trapphus. Hushållsavfall får aldrig kastas i återvinningsrummen. 

Gröna påsar för matavfall finns i återvinningsrummen eller i tvättstugan. På Gamla Tanneforsvägen 90 finns gröna påsen i barnvagnsrummet. 

I kvarteret Kannan kastas hushållsavfallet i nedgrävda avfallsbehållare som kan liknas vid större brevlådor ovan jord. Luckan till inkastet är låst för att bara ni som bor i fastigheten ska kunna använda avfallsbehållaren. Ta med din bostadsnyckel alternativt separat erhållen nyckel till behållaren. På höger sida om inkastet sitter låscylindern. Sätt i nyckel och vrid om, öppna inkastet genom att dra/skjuta upp luckan, lägg i soppåsen stäng luckan och vrid om nyckel. Ta ur nyckeln och du är klar.

Tidningar får inte läggas bland hushållsavfallet utan läggas i för tidningar avsett kärl.

Grovsopor, gamla möbler eller liknande får aldrig placeras i källaren eller i andra gemensamma utrymmen. Det åligger hyresgästen att själv transportera bort detta. Länk och mer information om Linköpings återvinningscentralen finner du nedan. Alternativt kontaktar du hyresvärden för hjälp med borttransport mot en mindre avgift. 

Miljöstation. Vissa fastigheter har tillgång till fastighetsnära miljöstationer där sortering av olika avfallsfraktioner ska ske. Det är viktigt att sortera avfallet och lägga det i avsedd behållare. Inget avfall får placeras på golvet bredvid behållarna, utan meddela oss omgående om någon behållare skulle vara fylld.

Hyresgäster som saknar fastighetsnära miljöstationer hänvisas till närmsta Återvinningsstation, se länk nedan, för att vi gemensamt skall bidra till en bättre miljö.

Linköpings återvinningsstationer