Värme och ventilation

RE Fastigheters mest betydande miljöpåverkan kommer från energianvändning vid uppvärmning av våra fastigheter. Att hushålla med energi är därför viktigt för att minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. 

Alla våra fastigheter är anslutna till fjärrvärmenätet och via vattenburna värmesystem värmer vi era lägenheter. Till skillnad från äldre system stängs aldrig värmen av utan den är i drift hela året, dock finns en styrning på värmen som bestäms av utomhustemperaturen vilket gör att under sommaren tillförs ingen värme till era radiatorer. Vår ambition vid injustering av värmesystemen är att vi i lägenheterna ska hålla en temperatur mellan 20–21°.

 • Elementen är olika varma beroende på hur varmt eller kallt det är utomhus
 • Eftersom din hand är 35 grader varm kan elementen kännas kalla även om de avger värme
 • Mät själv temperaturen innan du gör en anmälan. Temperaturen ska mätas en meter från golvet mitt i rummet
 • Drag uppstår då en dörr eller ett fönster står på glänt eller då dörrar och fönster behöver tätas. Observera att det ska komma in en viss andel luft genom fönstren så att det inte blir helt tätt. Kallras från fönster och drag i lägenheten är ett vanligt problem som är svårt att komma tillrätta med. Försök att möblera så att du inte sitter i närheten av fönster, balkong eller ytterdörr

Upplever du att det är kallt och dragit i din lägenhet?

Om du upplever att det är kallt och dragit i din lägenhet finns det några enkla åtgärder du själv som hyresgäst kan se över innan du gör en felanmälan hos oss.

 • Se till att alla termostater står på max, upplever du att det ändå inte är tillräckligt varmt kan du prova att vrida termostaten från MIN till MAX ett 10 tal gånger för att få igång funktionen.
 • Ställ inga möbler framför radiatorerna, det hindrar värmen från att sprida sig i er lägenhet. En tumregel kan vara att du ska kunna gå mellan radiatorn och dina möbler.
 • Se även över så inga gardiner hänger över termostaterna på era radiatorer, det gör att termostaten lättare slår ifrån då det blir varmt bakom gardinerna.
 • Alla fönsterventiler ska hållas öppna, fönsterventilerna är placerade så att värmen från radiatorerna ska värma den friska luften som kommer in. Samtidigt så jobbar radiatorerna mer om det hela tiden förs in frisk luft i anslutning till dem. Om ni stänger igen fönsterventilerna kommer luften att ta sig in i andra otätheter, exempelvis balkongdörrar, lägenhetsdörren, runt fönster m.m. vilket ofta upplevs som drag.

Har du sett över ovan nämnda åtgärder utan att du upplever någon skillnad, placera en termometer mitt i rummet ungefär 1 meter upp. Kommer inte temperaturen upp till 20°, du kan du skicka in en serviceanmälan så kontaktar vi dig.

Ventilation

För att ventilationen i lägenheten ska fungera så bra som möjligt bör du tänka på följande:

 • Rengör ventilerna i lägenheten två till tre gånger om året. Låt ventilen sitta och använd en fuktig trasa till att rensa första biten av kanalen och runt ventilen
 • Kolla att ventilerna är öppna. Täpp aldrig till ventiler eller ändra inställning på mittentallriken
 • Spiskåpan bör rengöras en gång i månaden om du lagar mat varje dag. Hela filtret kan diskas i maskin annars kan du krama ur filterduken som sitter inuti filtret i varmt vatten med diskmedel
 • Det mest effektiva sättet att få bort förorenad luft och fukt i lägenheten är att vädra genom tvärdrag i fem minuter
 • Om du vill vädra ut matos, öppna inte köksfönstret eftersom luften i köket då bildar övertryck som driver oset vidare ut i resten av lägenheten. Öppna i stället fönstret i ett rum intill och håll köksdörren stängd. Matoset sugs då effektivt ut genom spisfläkt och övriga köksventiler
 • Vädra aldrig ur lägenheten genom att öppna dörren till trapphuset
 • Dålig lukt. Försök hitta luktkällan och eliminera den. Mögel kan i regel tvättas bort med desinfektionsmedel

Tecken på att ventilationen inte fungerar:

 • Det luktar instängt
 • Det bildas ofta kondens på fönsterglaset
 • Det finns mögelangrepp inomhus, till exempel i badrummet