Hållbarhetsrapport 2024

2024-06-11

Ny HÅLLBARHETSRAPPORT tillgänglig! Vi fortsätter arbeta målinriktat för att minska vår miljöpåverkan och nu kan vi presentera en ny rapport som redovisar energianvändningen samt de utsläpp som vår verksamhet genererar.

HÅLLBARHETSRAPPORT

Att vara aktiv i hållbarhetsarbetet är av stor vikt för att fortsätta vara en attraktiv fastighetsägare och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. För att klara det globala målet om en temperaturökning på max 1,5 grader samt EU:s övergripande mål om att vara klimatneutralt år 2050 krävs stora insatser från alla i samhället och inte minst från fastighetsägare. Fastighetsbranschen står idag för ca 30 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Enligt de senaste energideklarationerna så ligger merparten av våra fastigheter i energiklass D eller bättre vilket är en klass över det krav som ställs på nyproducerade bostäder.

För att kompensera för utsläppen som vår verksamhet genererar har vi valt att klimatkompensera för samtliga utsläpp i Scoop 1 & 2, kompenseringen kan påskynda omställningen till en mer hållbar värld men minskar inte våra utsläpp. Därav kommer vi fortsätta arbeta för att minska de utsläpp som hänför sig till verksamheten.

För att ta del av rapporten klicka på länken nedan.

Hållbarhetsrapport 2024

Här kan ni se certifikatet för klimatkompenseringen

Klimatkompensation - Certifikat

På nedanstående länk kan ni läsa mer om projektet som vi valt att klimatkompensera i.  

Bhadla Solar - Solenergiprojekt i Indien