Hyrespolicy

Allmänt

Vår hyrespolicy är till för att alla hyresgäster skall känna trivsel och trygghet i sitt boende hos oss.
Alla som uppfyller nedanstående krav kan bli hyresgäst hos RE Fastigheter.

Grundkrav

- Du skall ha fyllt 18 år.
- Du skall kunna betala hyran.
- Du skall ha betalat eventuella skulder till tidigare hyresvärdar.
- Du skall tidigare ha haft ett skötsamt och störningsfritt boende.
- Du skall ha en hemförsäkring.

Referenser

- Kreditupplysning tas på alla sökande.
- Referens skall vid anmodan kunna anges, i första hand från arbetsgivare och tidigare hyresvärd.

Val av hyresgäst:

- Vi förbehåller oss rätten att fritt välja hyresgäst.
- Särskild prövning sker vid kreditanmärkningar, osäkerhet om betalningsförmåga eller andra för boendet negativa referenser.

Dataskyddsförordningen (GDPR – EU 2016/679)

Genom att trycka ”Jag samtycker till ovanstående” när du som sökande registrerar en intresseanmälan till RE Fastigheter är jag medveten om att jag ger mitt fulla samtycke och godkännande att RE Fastigheter och ev. relevanta leverantörer behandlar mina personuppgifter i enlighet med nya dataskyddsförordningen (GDPR – EU 2016/679). RE Fastigheter har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma och pröva min ansökan om att bli hyresgäst hos RE Fastigheter. Jag godkänner att mina kontaktuppgifter kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst vid ett ev. lägenhetserbjudande.  

Jag intygar också att de uppgifter jag lämnat är riktiga samt är medveten om att ev. medsökande, barn, referenspersoner också omfattas av lagstiftningen ovan. Uppgiftslämnaren har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlats samt få eventuell felaktiga uppgifter rättade. För utförligare information läs mer om vår integritetspolicy, separat flik, på vår hemsida under ”OM OSS”.