Hyrespolicy

Allmänt

Vår hyrespolicy är till för att alla hyresgäster skall känna trivsel och trygghet i sitt boende hos oss.
Alla som uppfyller nedanstående krav kan bli hyresgäst hos RE Fastigheter.

Grundkrav

- Du skall ha fyllt 18 år.
- Du skall kunna betala hyran.
- Du skall ha betalat eventuella skulder till tidigare hyresvärdar.
- Du skall tidigare ha haft ett skötsamt och störningsfritt boende.
- Du skall ha en hemförsäkring.

Referenser

- Kreditupplysning tas på alla sökande.
- Referens skall vid anmodan kunna anges, i första hand från arbetsgivare och tidigare hyresvärd.

Val av hyresgäst:
- Vi förbehåller oss rätten att fritt välja hyresgäst.
- Särskild prövning sker vid kreditanmärkningar, osäkerhet om betalningsförmåga eller andra för boendet negativa referenser.

Personuppgiftslagen – PUL

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) ska du som registrerar dig hos oss lämna ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Med behandling avses här insamling, registrering, lagring, bearbetning, utlämnande eller samkörning inom vår kundserviceverksamhet.