layer1-background
layer4-background
layer2-background
layer3-background
layer6-background

Kundservice

Lämna din anmälan här:
Service- och felanmälan

Servicetelefon 013-10 50 00 öppet vardagar 8-17, lunch 12-13, klämdagar och juli 8-12

Journummer
Securitas Fastighetsjour, 013-14 46 96, enbart akuta skador som inte kan vänta till nästkommande vardag. Även låsöppning - ni står för kostnaden.

Bostad & lokaler

Du gör din intresseanmälan här:
Bostad

Du hittar våra lediga lokaler här:
Lokaler

Tips!

Källarförråd som inte används ska ändå låsas så att inte oönskat material hamnar där. Vid avflyttning ansvarar hyresgästen för att förrådet skall vara städat och tömt.