Intresseanmälan

Lägenhetsönskemål

Område

Max månadshyra
Antal rum
Storlek (m2)
Tidigaste inflyttning

Personuppgifter sökande/medsökande

Medsökande

Sökande

Förnamn
Efternamn
Personnr. (ååmmddnnnn)
Adress
Postnr. och ort
E-post
Tel. dagtid
Tel. kvällstid
Mobil

Boende och familjeförhållande

Nuvarande boende
Ev. medflyttande, namn och ålder
Arbetsgivare/inkomstkälla
Årsinkomst
Presentation/referenser
Meddelande/övriga önskemål