Vi genomför ett stort energiprojekt i Sturefors

2022-06-13

Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att minska vår energianvändning för att minera vår påverkan på miljön. För tillfället pågår ett större energiprojekt i Sturefors där vår ambition är att minska vår energianvändning med hela 20 %.

Hela energiprojektet är stödberättigat och vi beviljades stöd under 2021. Projektet avser adresserna Björnbärsvägen 1-65 samt Näckrosvägen 146 A-C.

De åtgärder som kommer att utföras är byte av fönster i samtliga lägenheter samt lokaler, installation av
Från & Tilluftsventilation med återvinning samt tilläggsisolering av vindar. På Björnbärsvägen monteras även nya säkerhetsdörrar med tillhörande glaspartier.

Utöver de energibesparande åtgärderna som vi lyft ovan kommer alla fasader på Björnbärsvägen att genomgå ett omfattande underhållsarbete. Skadad panel kommer att bytas och alla fasader kommer att målas under året.

De entreprenörer som kommer utföra arbetet är E-klimat AB, Stångå Måleri AB, MB Isolering AB, Glasomera AB samt Crendo Fastighetsförvaltning AB.

Projektet har redan startat och ambitionen är att vi innan vintern ska vara färdiga med samtliga åtgärder.