Vårt miljöarbete i korthet

2021-08-23

Vi arbetar ständigt för att ta största möjliga hänsyn till miljön. En del i detta arbete är att våra verksamhetsbilar drivs med förnybara diesel eller el. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar har vi år 2020 minskat koldioxidutsläppen med 2 727 kg.

Miljöarbeten är en självklar del i vår förvaltning och vi arbetar på bred front. Förutom att tanka fossilfritt så har vi genomfört flera energieffektiviseringar samt hållbarhetsåtgärder.

·         Vi har två solcellsanläggningar i full drift, en i Sturefors och en i Tannefors.

·         Utanför Kapellet har vi nu monterat åtta laddstolpar för elbilar.

·         Vi arbetar systematiskt med energieffektivisering, dvs minskad användning av värme och el. För optimal justering av värmesystemet har vi på flera adresser individuell mätning av inomhustemperaturen.

·         Vi köper 100 % förnybar el från Bixia.

·         Nya 3-glasfönster i samtliga lägenheter på Humlegatan 4, Nya Tanneforsvägen 17, Hästskogatan, Gamla Tanneforsvägen 22 samt gamla Tanneforsvägen 90. Vi planerar även fortsatt att byta till energieffektiva 3-glasfönster på fler adresser.

·         Trädvårdsplan upprättad för att kunna behålla så många stora träd som möjligt och föryngringsbeskärning utförs löpande för att skapa gröna rum för våra boende.

·         Vi har Sedumtak på garagelängor och återvinningsstationer i Sturefors. Sedum är lättskötta, fleråriga växter som bidrar till ökad biologisk mångfald.

·         LED armaturer i trapphus och på utvändiga belysningsstolpar.

·         Snålspolande kranar i badrum och kök

·         Fastighetsnära återvinning på de flesta områden.